Bệnh viện phục hồi chức năng Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (0290) 3838443
Email: bvdieuduongcamau@gmail.com

Các Phòng chức năng

1 - Phòng Kế hoạch tổng hợp:

Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.

Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.

Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.

Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

2 - Phòng Điều dưỡng:

Tổ chức, chỉ đạo điều dưỡng, y sỹ, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng, y sỹ, kỹ thuật viên và hộ lý thực hiện đúng các kỹ thuật bệnh viện và Quy chế Bệnh viện.

Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, y sỹ, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho các học viên và kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, y sỹ, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng.

Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.

Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.

Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động điều dưỡng, y sỹ, kỹ thuật viên và hộ lý .

Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

Định kì sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo giám đốc bệnh viện.

3 - Phòng Tổ chức Hành chính, Quản trị:

Lập kế hoạch công tác của phòng trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Lập kế hoạch cung cấp, dự trù mua sắm vật tư thông dụng, vật liệu để giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Quản lý tài sản của bệnh viện. Tiến hành chế độ kiểm kê định kỳ, sắp xếp kho tàng hợp lý, tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng duy tu nhà cửa, thiết bị, thanh lý tài sản theo đúng chế độ quy định.

Định kỳ tổ chức kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng và vận hành thiết bị thông dụng trong bệnh viện.

Tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác vận chuyển trong và ngoài bệnh viện. Sử dụng hợp lí, có hiệu quả các phương tiện vận chuyển của bệnh viện.

Thực hiện kiểm tra giám sát vệ sinh ngoại cảnh nơi công cộng.

Đảm bảo cung cấp đủ, điện nước sạch và xử lí nước thải.

Chịu trách nhiệm về cụng tác an ninh trật tự, kế hoạch phòng chống cháy, nổ trong bệnh viện.

Tổ chức cho các thành viên trong phòng học tập để nâng cao trình độ.

Báo cáo giám đốc tình hình mua sắm, cung cấp vật tư, thiết bị, duy tu, sửa chữa và thanh lí tài sản.

Phụ trách công tác Tổ chức cán bộ

Tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo, tổ chức xét thi tuyển viên chức.

Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Quản lý hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, thống kê báo cáo.

Xây dựng lối làm việc, quan hệ công tác giữa các khoa - phòng.- Tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo, tổ chức xét, thi tuyển viên chức.

Quản lý hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, thống kê báo cáo.

Xây dựng lối làm việc, quan hệ công tác giữa các khoa - phòng.

Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với tổ chức Đảng, Chính quyền trong công tác có liên quan.

Tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập, thời sự, chính trị, văn hoá, ngoại ngữ, nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

Phối hợp với các khoa - phòng đề xuất với Giám đốc giải quyết những vấn đề có liên quan thuộc diện chính sách.

4 - Phòng Tài chính - Kế toán :

- Lập kế hoạch dự toán ngân sách, kế hoạch thu- chi.

- Định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám chữa bệnh, quản lí chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định và theo kế hoạch ngân sách, các nguồn thu khác, xây dựng mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể.

- Thực hiện kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp.

- Báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản. Lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán.


TIN TỨC
Bệnh viện YHCT tổ chức tập huấn cho Điều dưỡng, Hộ lý về Hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-COV-2 theo QĐ 1125/QĐ-BYT ngày 08/02/2021

Bệnh viện YHCT tổ chức tập huấn cho Điều dưỡng, Hộ lý về Hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-COV-2 theo QĐ 1125/QĐ-BYT ngày 08/02/2021

Thông báo Chuyển tuyến người bệnh đến bệnh viện YHCT trong đợt dịch Covid-19

Thông báo Chuyển tuyến người bệnh đến bệnh viện YHCT trong đợt dịch Covid-19

Thông Báo Treo cờ tổ quốc chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông Báo Treo cờ tổ quốc chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kết quả tiêm vaccine Covid-19 đợt 1

Kết quả tiêm vaccine Covid-19 đợt 1

Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán Năm 2021

Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán Năm 2021

Kế hoạch Hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020

Kế hoạch Hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020

Tập Huấn Lớp Kỹ Năng Giáo Dục Sức Khỏe

Tập Huấn Lớp Kỹ Năng Giáo Dục Sức Khỏe

Chỉ Thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Chỉ Thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Công văn 907 về việc triển khai một số nhiệm vụ trong giai đoạn cao điểm quyết liệt phòng chống dịch Covid-19

Công văn 907 về việc triển khai một số nhiệm vụ trong giai đoạn cao điểm quyết liệt phòng chống dịch Covid-19

Công văn 1360 về việc hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống bệnh COVID-19 cho người dân và cộng đồng

Công văn 1360 về việc hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống bệnh COVID-19 cho người dân và cộng đồng

HÌNH ẢNH
Lượt truy cập: Must See Places In Paris     DESIGN BY TIN HỌC - TMĐT SONG HỶ